Services:

Budowa maszyn
i urządzeń

– Robotyzacja i automatyzacja – Procesy handlingowe
– Procesy spawalnicze i zgrzewalnicze
– Procesy montażowe i pomiarowe

Projektowanie
CAD

– Oprzyrządowanie produkcyjne
– Maszyny i urządzenia specjalne
– Cele zrobotyzowane

Budowa
oprzyrządowania

– Oprzyrządowanie montażoweee
– Oprzyrządowanie spawalnicze i zgrzewalnicze
– Oprzyrządowanie kontrolno-pomiarowe
– Oprzyrządowanie transportowe

Wytwarzanie
komponentów

– Spawanie i zgrzewanie
– Obróbka CNC
– Lakierowanie
– Montaż