Zawiadomienie o zmianie formy prawnej spółki

Wrocław, 21.05.2019

Zawiadomienie o zmianie formy prawnej spółki

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w dniu 17.05.2019 nastąpiło przekształcenie spółki IBSDesign S.C w spółkę IBSDesign spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.

Informujemy, że w skutek przekształcenia zmianie ulega forma prawna firmy, bez zmiany dotychczasowego numeru NIP, REGON oraz rachunku bankowego. Spółce nadany został nowy numer wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym (nr 0000785643) oraz nowy adres (ul. Fabryczna 18A, 53-609 Wrocław).

Zmiana formy prawnej, a w konsekwencji nazwy nie ma wpływu na kontynuację prowadzonej działalności oraz na ważność zawartych wcześniej umów.
Spółka IBSDesign sp. z o. o. sp. k. przejęła wszelkie prawa i obowiązki spółki IBSDesign S.C.

Prosimy o odnotowanie opisanej wyżej zmiany i wystawianie wszelkich dokumentów księgowych (faktur, rachunków, etc.) oraz kierowanie wszelkiej korespondencji z uwzględnieniem następujących danych spółki:

IBSDesign spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ul. Fabryczna 18A

53-609 Wrocław

NIP: 898-220-18-90

REGON: 022015467

KRS: 0000785643